Διαχείριση πολλαπλών webshops (Multishop)

Αύξηση μεγέθουςμειώσει κείμενο

Οι επιχειρηματίες ασχολούνται συχνά με διάφορα έργα. Προκειμένου να οργανώσουν αποτελεσματικά τη διαχείριση πολλών webshops, το EasyWebshop παρέχει τη λειτουργία Multishop.

Για παράδειγμα:
Ξεκινάτε πέντε webshops και μετά από ένα χρόνο κάνετε μια αξιολόγηση. Τρία καταστήματα έχουν γίνει επιτυχημένα, τα άλλα δύο δεν πάνε τόσο καλά. Τα αντικαθιστάτε με δύο νέα καταστήματα.

Το EasyWebshop προσφέρει ευελιξία για γρήγορη έναρξη και διακοπή ηλεκτρονικών καταστημάτων, χωρίς δεσμευτικές συμβάσεις και χωρίς αυξημένο κόστος. Αυτό σας επιτρέπει να πειραματιστείτε και να δοκιμάσετε νέες ιδέες χωρίς ρίσκο.

Δημιουργία και σύνδεση νέων διαδικτυακών καταστημάτων

Μπορείτε να βρείτε τη λειτουργία multishop στη διεύθυνση Πίνακας επιλογών > Τα καταστήματά μου.

Multishop screen capture "multimedia": "1px solid #ccc">

Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να δημιουργήσετε ένα νέο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το νέο κατάστημα θα δημιουργηθεί αμέσως χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα ιδιοκτήτη του τρέχοντος ηλεκτρονικού καταστήματός σας. Από προεπιλογή, το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα θα βρίσκεται στην έκδοση Δωρεάν.

Εάν έχετε ήδη πολλά webshop με διαφορετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε επίσης να τα συνδέσετε μεταξύ τους.

Επισκόπηση των webshops

Στην επισκόπηση μπορείτε τώρα να δείτε τα webshops που είναι συνδεδεμένα με το λογαριασμό σας. Μπορείτε να δείτε την έκδοση, την ημερομηνία λήξης και το υπόλοιπο του λογαριασμού κάθε webshop.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση για να διαχειριστείτε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Μπορείτε να διαγράψετε ένα webshop συνδεόμενοι και μεταβαίνοντας στην επιλογή Ρυθμίσεις > Περισσότερες επιλογές > Διαγραφή λογαριασμού.

Προσοχή, η διαγραφή ενός webshop δεν μπορεί να αναιρεθεί. Ελέγξτε δύο φορές ότι διαγράφετε το σωστό webshop.

Διαχείριση webshop για άλλους

Για κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς διαχειριστή. Αυτό επιτρέπει σε άλλα άτομα να συνδεθούν και να χρησιμοποιήσουν ένα webshop.

Ορίστε τα δικαιώματα χρήστη σε Κύριος λογαριασμός για να δώσετε στον διαχειριστή πλήρη πρόσβαση στο webshop, αλλά όχι στα άλλα καταστήματά σας.

Ορίστε τα δικαιώματα χρήστη σε Κύριος λογαριασμός + Τα καταστήματά μου για να δώσετε στον διαχειριστή πλήρη πρόσβαση και πρόσβαση σε όλα τα άλλα συνδεδεμένα webshop.


Επόμενη σελίδα: Αυτόματα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πελάτες

Starter wikiΣυχνές ερωτήσεις Επαφή

Όροι και προϋποθέσεις πώλησης Προστασία απόρρητου 2009 ‑ 2024 EasyWebshop